پذیرش دانشجو در خاوران - مزاياي تحصيل در خاوران
مدار نمایش گرافیکی زوایای اویلر در نرم افزار labview

قابلیت های مدار :

·         نمایش گرافیکی زوایای اویلر در نرم افزار labview

·         امکان تغییر فیلتر تلفیقی ( کالمن – تکمیلی)

·         بهره گیری از سنسور MPU6050

·         6 محور آزادی (3-axis gyroscope and a 3-axis accelerometer)

·         پردازنده ATmega 2560

·         بستر ارتباطی سریال با کامپیوتر

·         http://www.aparat.com/v/yjsch

·         تصویری از محیط برنامه :