پذیرش دانشجو در خاوران - مزاياي تحصيل در خاوران

وظیفه ی یک دانشگاه خدمت به جامعه است

گفتاری از رئیس موسسه


علم و تکنولوژی روباتیک درحال گسترش رعدآساست. در سال‌های آتی بسیاری از اموری که نیازمند دقت بیشتر و صرف انرژی کمتر است به روبات‌ها سپرده خواهد شد. در این رابطه ایجاد نگرش مثبت و انگیزه کار در این زمینه به عهده دانشگاه‌هاست. موسسه آموزش عالی خاوران نیز خود را موظف به کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌داند. لذا در مدت زمان کوتاهی که توجه خود را به این مهم معطوف کرده است کارهای چشمگیری در این رابطه صورت پذیرفته است که تعدادی از آن‌ها در این سایت ارائه شده است. این موسسه آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌هایی که توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد اعلام می‌کند

 

                                                                                                                با احترام به همه بازدید کنندگان
                                                                                                               دکتر محمدرضا مباشری
                                                                                                              رئیس موسسه آموزش عالی خاوران